LAATSTE NIEUWS

Onze laatste brief...

Beste vrienden van MexAgrico,

Deze brief is de laatste brief van de Stichting MexAgrico.

In Nieuwsbrief nr. 14 Goede Oogst, verzonden in november 2016, werd uitgebreid door Pieter en door de voorzitter van MexAgrico ingegaan op de ontwikkelingen in 2017 over het Educatieproject in Gualtemala.
Pieter gaf niet alleen aan dat hij met pensioen gaat maar ook dat door de landelijke ontwikkelingen de behoefte aan veeteeltcursussen is veranderd.
- De jongeren kunnen thans landbouwonderwijs volgen via het reguliere onderwijs. Daarnaast is er de trek naar de stad voor beter betaald werk.
- De boeren en boerinnen in de bergen hebben onvoldoende geld voor het volgen van uitgebreide cursussen, met overnachting, op het scholingscentrum.
- Ook NGO's en andere organisaties zeggen geen geld te hebben voor cursussen in de gemeenschappen en op het scholingscentrum.
De laatste jaren nam daardoor de scholing zowel op het scholingscentrum als in de gemeenschappen af.

Al deze genoemde ontwikkelingen hebben tot gevolg dat het Educatieproject van CAPAZ in dit gebied in Gualtemala eind december 2017 gaat stoppen.

Zoals vermeld in de genoemde Nieuwsbrief, werd reeds eerder besloten het patrimonium, de gebouwen en de grond te verkopen en de netto opbrengst zal gebruikt gaan worden als startkapitaal voor nieuwe projecten.
Vanuit Nederland zal MexAgrico bij deze nieuwe ontwikkelingen niet meer betrokken zijn.

In 2017 werd het mogelijk, dankzij een extra grote gulle gift en de jaarlijkse donaties van 2017 van MexAgrico, om het scholingsproject in Guatemala goed af te ronden. En waar mogelijk aanvullende scholingsprojecten voor te bereiden.

Na meer dan 25 jaar komt er nu een einde aan onze betrokkenheid bij het scholingsproject van Pieter in Guatemala.
De cursussen voor duizenden boerinnen en boeren werden alleen mogelijk dankzij de tomeloze inzet van Pieter en zijn team en uiteraard mede dankzij uw financiële ondersteuning.
Dank daarvoor.

Dit jaar doet het bestuur van MexAgrico geen beroep meer op uw financiële ondersteuning. De vraag is dan ook aan degene die een automatische bankafschrijving hebben, dit stop te zetten. Stichting MexAgrico zal in december haar bankrekeningen opheffen. Een eventueel restant zal aan een andere organisatie in Heesch toekomen.
Verdere informatie hierover wordt via de website verstrekt. Zo ook de financiële verslaglegging over 2016 en 2017.

Beste mensen nogmaals, en mede namens Pieter, onze hartelijk dank voor uw jarenlange trouwe financiële steun en/of inzet van uw tijd als vrijwilliger.

Met hartelijke groet,
Het bestuur van MexAgrico
Lambert van Griensven, voorzitter
Bas van Griensven
Toon Voets.

November 2017