LAATSTE NIEUWS

Cheque voor project in Guatemala bij jubileum van Stichting MexAgrico

Op 16 april 1991 werd Stichting MexAgrico opgericht om het landbouwonderwijs onder de vluchtelingen uit Guatemala vanuit Nederland financieel te gaan ondersteunen. Op 16 april 2016 bestond Stichting MexAgrico dus 25 jaar.

Pieter van Nistelrooij en bezoekers van het 25 jarige jubileum van MexAgrico in De Pas in Heesch Voor dit jubileum werden alle donateurs en oud-bestuursleden uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst in gemeenschaphuis De Pas in Heesch. Pieter kwam speciaal voor deze ontmoeting met alle genodigden naar Nederland.

In de toespraak van de voorzitter van MexAgrico, Lambert van Griensven, werd o.a. bekend gemaakt dat er in die 25 jaar al bijna een half miljoen euro is verzameld en naar het project in Guatemala is overgemaakt.

En ook deze keer keerde Pieter terug naar Guatemala met een feestelijke bijdrage voor het project. Uit de jaarlijkse donaties en - opnieuw een opbrengst, nu van € 1.200 uit de kunstverkopen van Heinz Falke, werd Pieter verrast met een cheque van € 5.000.

Overhandiging van de cheque van 5000 euro aan Pieter van Nistelrooij tijdens het 25 jarige jubileum van MexAgrico in De Pas in Heesch Hanneke Falke sprak namens de familie Falke en gaf aan blij te zijn dat de kunstwerken nu een plaats vinden over heel Nederland en dat tegelijk de wens haar vader, om het project te ondersteunen, zo goed is uitgepakt. Oud bestuurslid Antoon van de Hurk haalde mooie herinneringen op over zijn periode met MexAgrico.

Pieter bedankte daarna een ieder voor de ondersteuning van dit project in Guatemala. Zonder al die grotere of kleinere bijdragen was en is het niet mogelijk om aan duizenden boeren en boerinnen cursussen, m.b.t. het houden van vee, aan te bieden.

Pieter van Nistelrooij aan het woord tijdens het 25 jarige jubileum van MexAgrico in De Pas in Heesch Pieter schetste tevens de huidige problematiek. De vele jongeren, uit de agrarische regio van het werkgebied van Pieter in Guatemala, zijn tegenwoordig beter opgeleid. De jongeren zien echter betere bestaansmogelijkheden in de stad dan in de landbouw van hun ouders.

In Guatemala wordt thans nagedacht hoe dit project verder kan worden ingebed in de gemeenschap. Wij houden u van deze ontwikkeling op de hoogte.

Het officiële deel sloot ceremoniemeester Toon Voets af, waarna een gezellige uur ontstond waarin met bekenden en vooral met Pieter werd bijgepraat. Ondertussen werd een fraaie fotoserie getoond van het project in Gualtemala en van 25-jaar MexAgrico.

Tot slot: de reünie bracht nog het mooie bedrag van € 560 op. Uiteraard zal ook dat bedrag voor het project in Guatemala worden gebruikt.


Het bestuur, 16 april 2016